Site Logo
Skip to main content Skip to main menu

Airgeadas

Airgeadas

Bíonn an Roinn Airgeadais i gComhairle Chontae an Chabháin ag plé le hioncam a bhailiú agus leis an mbuiséad a chaitheamh ar son na Comhairle. 

Ar na freagrachtaí a bhíonn ar an Roinn Airgeadais tá:

  • An buiséad bliantúil a bhainistiú
  • Ioncam ó rátaí tráchtála a bhailiú
  • Ioncam ó thobhach áitreabh a bhailiú
  • Íocaíochtaí soláthróirí a bhainistiú

Cén buiséad atá agaibh faoi láthair?

Tá mioneolas cruinn sa cháipéis seo a leanas ar bhuiséad Comhairle Chontae an Chabháin don bhliain 2011:

  • Féach Buiséad Comhairle Chontae an Chabháin 2011 (pdf, 637 Kb)
Was this information helpful?
This form is for feedback on the webpage content. If you wish to report for example potholes, faulty street lights, barking dogs or any council housing maintenance issues please use the Report it option
Thank you for contacting Cavan County Council, we will review and deal with your query and contact you if we require further information.
Back to top