Site Logo
Skip to main content Skip to main menu

Coistí Polasaí Straitéiseach

Coistí Polasaí Straitéiseach

Ar na Coistí Polasaí Straitéiseach bíonn baill tofa idir Chontae agus Bailte a dhéanann monatóireacht, athbhreithniú agus feabhsúchán ar pholasaí straitéiseach sna réimsí seo a leanas:

Pobal agus Fiontar

Tá 11 bhall ar an gCoiste mar a leanas:

 • 5 Bhall den Chomhairle Chontae
 • 1 Bhall amháin den Chomhairle Baile
 • 3 Ionadaí ón Lucht Earnála

 

Forbairt Chultúrtha agus Tithíochta

aTá 9 mball ar an gCoiste mar a leanas:

 • 5 Bhall den Chomhairle Chontae
 • 1 Bhall amháin den Chomhairle Baile
 • 4 Ionadaí ón Lucht Earnála

Comhshaol agus Seirbhísí Uisce

Tá 9 mball ar an gCoiste mar a leanas:

 • 5 Bhall den Chomhairle Chontae
 • 1 Bhall amháin den Chomhairle Baile
 • 4 Ionadaí ón Lucht Earnála 

Bóithre agus Bonneagar

Tá 10 mball ar an gCoiste mar a leanas:

 • 5 Bhall den Chomhairle Chontae
 • 1 Bhall amháin den Chomhairle Baile
 • 4 Ionadaí ón Lucht Earnála

Pleanáil agus Forbairt Eacnamaíoch/Tuaithe

Tá 11bhall ar an gCoiste mar a leanas:

 • 5 Bhall den Chomhairle Chontae
 • 1 Bhall amháin den Chomhairle Baile
 • 5 Ionadaí ón Lucht Earnála

Má bhíonn aon eolas uait maidir leis na Coistí Polasaí Straitéiseach, déan teagmháil linn led thoil de réir na sonraí seo a leanas:

Sonraí Teagmhála

Seirbhísí Corparáideacha

Was this information helpful?
This form is for feedback on the webpage content. If you wish to report for example potholes, faulty street lights, barking dogs or any council housing maintenance issues please use the Report it option
Thank you for contacting Cavan County Council, we will review and deal with your query and contact you if we require further information.
Back to top