Site Logo
Skip to main content Skip to main menu

Feidhmeanna Forchoimeádta

Feidhmeanna Forchoimeádta

Tá baill tofa Chomhairle Chontae an Chabháin freagrach as Feidhmeanna forchoimeádta, a leagann síos an creat polasaí trína bhfeidhmíonn an Bainisteoir Chontae.

Is de réir “Rún” a thógann an Chomhairle cinneadh ag na cruinnithe.

Baineann na feidhmeanna céanna le cúrsaí polasaí mar shampla:

  • Glacadh leis an mBuiséad Bliantúil
  • Fo-dhlíthe a rith, a leasú agus a chúlghairm.
  • Iasacht airgid a cheadú
  • Pleananna forbartha a dhréachtadh, a athbhreithniú agus a ghlacadh.

Féach ar...

  • Comhaltaí Tofa
  • Tuarascálacha Bliantúla
  • Coistí polasaí straitéiseach
Was this information helpful?
This form is for feedback on the webpage content. If you wish to report for example potholes, faulty street lights, barking dogs or any council housing maintenance issues please use the Report it option
Thank you for contacting Cavan County Council, we will review and deal with your query and contact you if we require further information.
Back to top