Site Logo
Skip to main content Skip to main menu

Grúpa Polasaí Corparáideach

Grúpa Polasaí Corparáideach

Sa Ghrúpa Polasaí Corparáideach tá baill ata laistigh de Chomhairle Chontae an Chabháin mar shampla:

  • Cathaoirleach na Comhairle Chontae
  • Coistí Polasaí Straitéiseach

Is mar chomhchoiste a ghníomhaíonn an Grúpa Polasaí Straitéiseach agus mar fhóram chun polasaí Comhairle Chontae an Chabháin a chíoradh agus a phlé.

Má mholtar aon athruithe polasaí cuirtear faoi bhráid na Comhairle go léir iad lena gceadú.

Má bhíonn aon cheist agat maidir leis an nGrúpa Polasaí Corparáideach, déan teagmháil linn led thoil de réir na sonraí seo a leanas:

Sonraí Teagmhála

Seirbhísí Corparáideacha

Was this information helpful?
This form is for feedback on the webpage content. If you wish to report for example potholes, faulty street lights, barking dogs or any council housing maintenance issues please use the Report it option
Thank you for contacting Cavan County Council, we will review and deal with your query and contact you if we require further information.
Back to top