Site Logo
Skip to main content Skip to main menu

Réamhrá

Réamhrá

Tá Comhairle Chontae an Chabháin freagrach as réimse leathan seirbhísí a sholáthar mar shampla an bonneagar atá riachtanach do shaol an Chabháin idir fhisiciúil, eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha.

San áireamh tá forbairt ar chúrsaí tionscail, gnó, sóisialta, ealaíon agus cultúir sa chontae.

De réir córas na hÉireann d’Údaráis Áitiúla tá  ról ionadaíoch agus oibríochta araon ag an gComhairle, rol a chlúdaíonn an córas daonlathach agus riaracháin phoiblí in éineacht.

Faoin Acht Rialtais Aitiúil 2001-2003, tá Baill Chomhairle an Chabháin freagrach as Feidhmeanna Forchoimeádta agus tá an Bainisteoir Contae freagrach as Gníomaíochtaí Feidhmeannais..

Má tá eolas uait faoi aon cheann de na seirbhísí a bhíonn á soláthar againn do phobal an Chabháin, déan teagmháil linn de réir na sonraí atá anso thíos:

Sonraí Teagmhála

Seirbhísí Corparáideacha

Was this information helpful?
This form is for feedback on the webpage content. If you wish to report for example potholes, faulty street lights, barking dogs or any council housing maintenance issues please use the Report it option
Thank you for contacting Cavan County Council, we will review and deal with your query and contact you if we require further information.
Back to top